Liên kết đến website khác:
TIN GIÁO DỤC

Phê duyệt 850 báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên

28/01/2013 10:22 AM

 Bộ GD&ĐT vừa có quyết định phê duyệt danh sách 850 báo cáo viên cốt cán bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông  và giáo dục thường xuyên của các sở GD&ĐT và các trường sư phạm các tỉnh, thành phố.

Cần bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các cấp

Báo cáo viên cốt cán thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/ TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Các Cục, Vụ, Chương trình, Dự án thuộc Bộ GD&ĐT và các sở GD&ĐT, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, phân công nhiệm vụ để báo cáo viên cốt cán thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm.

Những báo cáo viên này đều nắm vững Chương trình BDTX, có khả năng truyền đạt nội dung tài liệu BDTX phù hợp với đối tượng giáo viên. Có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về hoạt động học tập của giáo viên; có khả năng hướng dẫn, tư vấn giáo viên tự học; nắm vững quy trình tổ chức, nội dung, kĩ thuật, phương pháp, hình thức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên. Ngoài ra đều là những cán bộ có tinh thần trách nhiệm, khả năng cộng tác với đồng nghiệp.

Theo quy định thì các báo cáo viên BDTX thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan chủ quản, có trách nhiệm, quyền theo quy định của pháp luật, của cơ quan chủ quản. Thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng có trách nhiệm, quyền theo quy định hiện hành về chế độ thỉnh giảng hoặc hợp đồng lao động.

>>>Danh sách các báo cáo viên

Nguồn Báo GD&TĐ - Lan Anh