Liên kết đến website khác:
TIN NHÀ TRƯỜNG

HỘI NGHỊ CB-CC-VC ĐẦU NĂM HỌC 2016-2017

10/10/2016 09:07 PM

 

Năm học 2016 - 2017 được xác định là “năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dạy học để nâng cao chất lượng”. Là năm thực hiện các phong trào thi đua "Hai tốt", “Hai giỏi”,  "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", triển khai thực hiện các cuộc vận động trong ngành như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động "Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, trường học có đời sống văn hóa đạt chuẩn” trong đội ngũ nhà giáo và người lao động.
Năm học có ý nghĩa quan trọng, song đặt ra cho toàn ngành giáo dục nói chung và trường THCS Nguyễn Viết Xuân nói riêng nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi đội ngũ thầy giáo, cô giáo phải cố gắng vươn lên, không ngừng tu dưỡng phẩm chất, chính trị và năng lực của bản thân nhằm đưa khoa học công nghệ vào trong trường học. Góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn lực cho xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với đội ngũ nhà giáo.

Hội nghị CB-CC-VC bao giờ cũng có ý nghĩa quan trọng, kết quả hội nghị hôm nay quyết định phương hướng hành động của nhà trường trong suốt năm học, đòi hỏi mỗi đại biểu, thầy cô tham dự hội nghị hãy phát huy cao độ tinh thần dân chủ, thảo luận sôi nổi nhiệt tình, sáng tạo và đầy trí tuệ để bổ sung hoàn chỉnh bản Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.