Liên kết đến website khác:
GIỚI THIỆU
Vài nét về trường THCS Nguyễn viết Xuân  (15/09/2015)

Năm 2001, trường THCS Nguyễn Viết Xuân được tách từ trường PTCS Tiên An và thành lập mới trường THCS Nguyễn Viết Xuân theo QĐ số: 388/QĐ-CT ngày 4/10/2001 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, nhà trường được địa phương, ngành giáo dục cũng như cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như phòng học, phòng hiệu bộ, các điều kiện khác… tiếp tục thực hiện đề án trường chuẩn quốc gia giai đoạn...